Przykładowe realizacje z różnych obszarów

  • Opracowanie i wdrożenie oznakowania urządzeń podlegających inspekcji technicznej w kraju (wind, żurawi, dźwigników, zbiorników ciśnieniowych – setki tysięcy  urządzeń w kraju)

Celem było opracowanie sposobu, który zwiększy rozpoznawalność inspekcji i logo urzędu, wskaże policji w razie ewentualnego wypadku, czy urządzenie przeszło badania – było dopuszczone do eksploatacji, określi jasno do kiedy przegląd techniczny urządzenia był ważny bez szukania protokołów badania oraz – w miarę możliwości – czy urządzenie było użytkowane bez zgody na eksploatację. Ze względu na ryzyko podrobienia informacji o badaniu, sposób oznakowania miał zagwarantować, że niemożliwe będzie przenoszenie oznakowania z jednego urządzenia na inne. Koncepcja miała być tania w użytkowaniu, z możliwością oznakowania natychmiast po badaniu w terenie w trudnych warunkach, z odpornością na wysoką temperaturę, ciśnienie, podwyższone promieniowanie UV, kwasowość środowiska (kwaśne deszcze).

plomby naklejki sickery tabliczki znamionowe do oznakowania urządzeń - produkcja New-Marketing.pl

 

Wdrożenie trwało ponad 4 miesiące, w ich trakcie po testach na różnych typach urządzeń i sposobach zabezpieczenia, opracowaliśmy model etykiety samoprzylepnej z 2 indywidualnymi wzorami i zabezpieczeniem typu safety na nowym typie podłoża. Wzór zielony zezwalał na eksploatację, wskazując datę kolejnego badania, wzór czerwony STOP wstrzymywał użytkowanie. W komplecie używanym przez inspektora znalazło się dodatkowo małe urządzenie znakujące (do oznaczenia daty kolejnego badania) wraz z haftowaną kaburą do mocowania na pasek. Koncepcja oznakowania jest kontynuowana od ponad 10 lat.

 


 

  • Opracowanie i wdrożenie zabezpieczenia dokumentów o wysokim stopniu poufności (świadectwa, certyfikaty)

Cel: pełne zabezpieczenie gwarantujące oryginalność dokumentów certyfikacyjnych.
Rozważane metody: znak wodny, zabezpieczenia void lub safety, holografia, suchy stempel.

Wdrożenie: holograficzne indywidualne naklejki delaminacyjne z logo i ukrytymi licznymi mikrozabezpieczeniami skutecznie uniemożliwiają podrobienie oryginalnej dokumentacji. Koncepcja użytkowana bez zmian od 6 lat.

 


 

  • Pierwszy w kraju program lojalnościowy  skierowany do odbiorców hurtowych w branży RTV AGD

Cel: związanie z dystrybutorem

Metody: opracowanie założeń, regulaminu, strony internetowej www i aplikacji webowej do zdalnej pracy przy aktualizowaniu rankingów, redakcja, skład i druk materiałów graficznych, prowadzenie czasopisma poświęconego rozwojowi sieci i bardzo różnej poligrafii towarzyszącej. Program dla kilkuset odbiorców B2B był prowadzony przez 2 lata. System premiował zwielokrotnianie zakupów. Nastąpił wzrost sprzedaży o ponad 260% i czterokrotny wzrost liczby odbiorców hurtowych.

W czasopiśmie wewnętrznym przedstawiano najlepszych partnerów biznesowych, opisując historie ich sukcesu oraz informowano o planowanych kampaniach, nowych produktach i trendach.

programy-lojalnosciowe

usługi marketingowe redakcja czasopisma lojalnościowego


 

  • Koncepcja Identyfikacji Wizualnej dla Głównego Instytutu Górnictwa,

Cel: ustalenie nowych obowiązujących wzorów materiałów komunikacji wizualnej, analiza znaku.

Główny Instytut Górnictwa – duża instytucja badawcza, posiadała tak wiele nieadekwatnych względem siebie i powodujących chaos standardów dokumentów, że zlecił opracowanie nowej księgi znaku. Sam znak przeszedł kosmetykę. Jednym z założeń było oparcie podstawowych materiałów na powszechnie dostępnych krojach bezszeryfowych, aby pracownicy bez dodatkowych kosztów mogli z dnia na dzień zacząć się posługiwać nowym opracowaniem. W tym celu w standardach Microsoft Office zostały stworzone szablony, z niedostępnymi elementami identyfikacji, za to w pełni edytowalne pod kątem zawartości.

  • Koncepcja brandingu, wizualna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dla Fundacji Szkół Katolickich

Cel: przedstawienie wartości szkoły w przełożeniu na symbolikę w przekazie, obraz, komunikację wizualną, która ma zachęcić zarówno rodziców z grupy docelowej jak ich dzieci, aby chcieli placówkę poznać i w efekcie zapisać dzieci.

Fundacja walczyła z ciężarem przedstawiania placówek jako katolickiego zaścianka, co utrudniało nabór do szkół. Tymczasem są one nowocześnie zarządzane, z naciskiem na wiedzę, automotywację dzieci, active learning, dobrze wyposażone, z wybitnymi wynikami w skali województwa.

Zmiana w komunikacji miała wpłynąć na nastawienia potencjalnej klienteli, aby przymiotnik katolicka nie przesłaniał pozytywów. W efekcie opracowano szeroką komunikację z dużą grupę materiałów: slogan, elementy graficzne ocieplające wnętrza, oznakowanie wewnętrzne budynków i sal, zbiór rysunków, które przekładają na język obrazu istotne zalety i wartości, plakaty i materiały drukowane odwołujące się zarówno do emocji (grafika nawiązująca do kreskówek) jak rozsądku (wyniki rankingów, egzaminów itp.), oznakowanie autobusów. Dla rodziców tradycjonalistów plafony z wysokiej jakości zdjęciami zadowolonych dzieci.