Jesteśmy po to, aby Państwo osiągali cele służące sprzedaży i rozwojowi firmy łatwiej, szybciej i taniej. Łączymy wątki online i offline, używając najnowocześniejszych narzędzi. Często korzystamy z elementów tradycyjnego marketingu, bo nie da się ich zastąpić, szczególnie w początkowych fazach. Chcemy, aby ROI – zwrot z inwestycji – był naszym wspólnym przyjacielem. Wtedy współpraca ma głęboki sens i do tego dążymy.

John Wanamaker – pionier marketingu – mawiał, że połowa pieniędzy wydanych na reklamę wpada do śmietnika. Kłopot w tym, że nie wiadomo która. Kosz zwykle udaje coś bardzo obiecującego – reklamę prasową z dużym dotarciem, oryginalne spoty, ambitne ulotki, nowoczesny katalog, disajnerskie POS-y. Pytanie jak marketing wpływa na koszt osiągnięcia celu, jeśli jest nim sprzedaż?

Najnowsze narzędzia nowego marketingu – marketingu efektywnościowego, pozwalają łatwiej i szybciej wskazać szanse i pułapki. Czy to znaczy, że odradzamy drukowanie siatki mesh, teczki albo katalogu? Nie, czasem to kluczowy element, jeśli jest taki dla grupy docelowej. Specyfika każdej branży jest inna, jak jej otoczenie i konkurencja. Warto ją zrozumieć, ponieważ znacznie zwiększyła się liczba punktów styku (touchpoints) potencjalnego klienta z marką, produktem, usługą. To dotyczy nas wszystkich. Wielu klientów najpierw czyta testy, dotknie sprzętu w salonie i spróbuje szantażować sprzedawcę, spyta znajomych, przeszuka forum, a po miesiącu kliknie zamawiam online. Warto znać ich motywacje, zbudować zaangażowanie i zachęcić do decyzji, łącząc wątki online i offline. Nie zanudzamy nowomową: różne CPA, CTR, CPM i CR pozostaną na poziomie analizy wewnętrznej. Obiecujemy mówić po polsku.

Po konsultacji zaproponujemy Państwu schemat, z najbardziej prawdopodobnymi źródłami wzrostu i potrzebnymi narzędziami.

Zapraszamy! Konsultacja jest bezpłatna, zero zobowiązań: +48 60 953 5071